The 29th International Processing and Packaging Exhibition for Asia

ข่าวสารและข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ยืนยันจัดงาน ProPak Asia ในเดือนมิถุนายน 2565 ขยาย พื้นที่จัดงานรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยชูโซลูชั่นด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เคร่งครัด, ProPak Asia

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ยืนยันว่างาน ProPak Asia 2022งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18มิถุนายน 2565ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มองหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นเชิงนวัตกรรม ในการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ จากบริษัทต่างๆ กว่า 500บริษัททั่วโลก โดยขณะนี้ ผู้จัดแสดงเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันร่วมงานแล้ว

ภายใต้แนวคิด “Sustainability in Processing and Packaging for our Better World”การจัดงาน ProPak Asia 2022ได้นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมารวมไว้ในที่เดียว ซึ่งครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ท่านสามารถพบกับไฮไลท์ต่างๆ ของงาน ผ่านเวทีสัมมนา การเสวนาเชิงเทคนิค สุนทรพจน์หลักจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนทั่วทั้งพื้นที่จัดงาน

งาน PorPak Asiaซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำงานหนึ่งที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานและผู้ประกอบการจากทั่วโลก ได้พบปะเพื่อการเจรจาธุรกิจ โดยระหว่างการจัดงานตลอ 4วัน ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสได้รับข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกด้านการผลิตและการแปรรูปอย่างยั่งยืน และด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งานแสดงสินค้าครั้งนี้ ยังถือเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ร่วมงานจะได้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริง เทคโนโลยีล้ำสมัย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด 2ปีที่ผ่านมา

ยิ่งไปกว่านั้น งาน ProPak Asiaได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารและเครื่องดื่ม เกษตร การดูแลส่วนบุคคล เภสัชกรรม เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า งานนี้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบ นอกจากการจัดงานในรูปแบบงานแสดงสินค้า (On ground)แล้ว งานนี้ยังมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “PROPAKCONNECT” ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบดิจิทัลที่ให้ผู้ร่วมงานเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่ต้องการได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

นอกเหนือจากการขยายพื้นที่จัดงาน อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ก็คือเวทีเสวนาทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมนี้ครอบคลุมไฮไลท์สำคัญต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มตลาด ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน การแบ่งพื้นที่จัดงานในปีนี้ ยังทำให้ผู้ร่วมงานมีประสบการณ์เข้าชมงานที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนผู้ร่วมงานในกลุ่มเอสเอ็มอี (SME)และ สตาร์ทอัพ (Startup)เพิ่มขึ้น และยังมีบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่มีขนาดรองลงมาอีกด้วย โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ProPak Asia 2022มีดังนี้

  • ProPak Bar – พื้นที่สาธิตวัฒนธรรมการผลิตเบียร์ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • Sustainability Square – พื้นที่จัดแสดงที่ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการทำธุรกิจ เพื่อรองรับผู้ร่วมงาน ProPak Asia
  • Idea Theatre – เวทีกิจกรรมที่เชิญเหล่าบล็อกเกอร์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญ ดาราและคนดังมากมาย มาแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีกด้วย
  • Product Development Workshop –กิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งมีทั้งแนวทางในการวิจัยและพัฒนา (R&D)ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งครอบคลุมการวิจัย กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบ โดยมีการยกตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจริงในกิจกรรมเวิร์คช็อปด้วย
  • Innovation Stage – กิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับ WPO (World Packaging Organization) ซึ่งรวมเวทีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเข้ากับกิจกรรมบนเวที และจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก
  • SME Pavilion – ศูนย์กลางสำหรับเอสเอ็มอี (SME)ในการพบปะกับผู้ให้คำปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำในการบริหารธุรกิจ เช่น การลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัตถุดิบ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ด้วยเหตุที่ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมงานมาเป็นอันดับหนึ่ง พื้นที่จัดงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้แนวทางของมาตรการความปลอดภัยที่เรียกว่า Informa AllSecureโดยมาตรการที่ว่า

นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมจัดแสดง ผู้ชมงาน ตลอดจนพันธมิตรและคู่ค้าทั้งหมด มีประสบการณ์การร่วมงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ProPak Asiaยังได้เริ่มใช้ระบบบัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกมาตั้งแต่ปี2563เพื่อให้ผู้ร่วมงานเข้างานได้อย่างปลอดภัยไร้การสัมผัส โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.propakasia.com