The 29th International Processing and Packaging Exhibition for Asia

ข่าวสารและข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม

Display 21 - 21 of 21 of 20 items

Page 1 2 3 4 5

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางแห่งอนาคต

ความต้องการอาหารแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณที่สูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ตลาดของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีการเติบโต

Read more

Display 21 - 21 of 21 items

Page 1 2 3 4 5