| EN TH
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 29
ProPak Asia

The Premier Processing & Packaging Event for Asia

Total Solutions for Processing and Packaging Industries

ProPak Asia 2021, the leading Processing & Packaging trade event for Food, Drink, Pharmaceutical, Cosmetics, and Consumer Products brings together exhibiting companies and buyers from around the world.

ProPak Asia is returning in its 29th installment as the largest industry event of its kind in Asia and continuing in its commitment to provide the processing and packaging industries with the latest advancements in machineries, technologies and solutions, ProPak Asia will focus on innovations. The key to overcoming many global challenges and driving industry into the future that will require quality products and efficient solutions to feed a growing population and protect the environment.

Book your space early and don't miss your chance to join one of the region's most important events in one of the world's most dynamic markets.

งานแสดงสินค้ารูปแบบไฮบริดที่นำเสนอทั้งงานแสดงสินค้าจริง และงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในออนไลน์ ให้คุณสามารถเยี่ยมชมบูธต่างๆ ได้ ณ ไบเทค และเชื่อมต่อกับผู้แสดงสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตามสะดวก

Physical Exhibition

ProPak Asia truly is the "Must-Attend" industry event in Asia, as quality and variety of products increase and expand, and productivity of operations and manufacturing standards are driven higher by consumer demands and new automation and technological advances, which will be presented at the show.

With ProPak Asia's strong relationship and support from stakeholders, associations, institutes, and industry leading experts amass industry specific thought-leading conferences, seminars and technical workshops.

Also, ProPak Asia aims to empower start-ups, arm small-medium enterprises, and boost multinational corporations is the proven history of ProPak Asia.

Virtual Exhibition

ProPak Asia Virtual Exhibition is online exhibition plus digital showroom for the premier processing & packaging event. This dynamic digital event allows you to interact virtually with suppliers around the world.

This ProPak Asia online exhibition provides you with the opportunity to do business remotely, network from anywhere in the world and learn on a scale like never seen before. It equips with easy to navigate search options, business matching and simulating real participating experience at live at comfort of your own space.

New Features at ProPak Asia 2020

Sustainability Square

Sustainability Square เป็นโซนให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ช้อมูลความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งจะครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ส่วนของการผลิตแปรรูปจนถึงด้านบรรจุภัณฑ์

SME Zone

พบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาตั้งแต่การผลิตจนถึงการทำการตลาด ได้ที่ฮอลล์ 104

ProPak Asia เปิดจุดบริการ SME Pavilion ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่การจัดหาสิทธิประโยชน์และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และนักธุรกิจสตาร์ทอัพ

ที่ฮอลล์ 103

Hybrid Pavilion

เสริมศักยภาพด้วยระบบดิจิทัล ใน Hybrid Pavilion

การจัดงานบนพื้นที่จริงและบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเชื่อมต่อและเข้าถึงบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติที่ Hybrid Pavilion ในระหว่างการจัดงาน 4 วัน ที่ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา

IDEA Theatre

เพิ่มไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างแบรนด์ของคุณ ร่วมรับฟังเรื่องราวความสำเร็จจากสตาร์ทอัพ เหล่าเซเลปชื่อดัง และผู้ประกอบการชั้นนำ

ThaiStar Packaging Awards 2020

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดการประกวด ThaiStar Packaging Awards ครั้งที่ 43 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ

ที่ฮอลล์ 103

เพื่อความมั่นใจในมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน "ProPak Asia"

ผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่!

ProPak Asia VDO Highlights

Organised by:
Official Supported by:
International Partner:
Conference Partner:
Supported by: