ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว

AUSTRALIA

Ambassador Travel
Tel: +61.3.9500.8355
Fax: +61.3.9509.0111
Contact: Graeme Esler
Email : [email protected]

HONG KONG

Swire Travel Ltd
Tel: +85.2.3151.8822
Fax: +85.2.2590.0099
Contact: Eva Lai
Email : [email protected]

MALAYSIA

MP Travel & Tours Sdn Bhd
Tel: +603.2142.7177
Fax: +603.2145.6520
Contact: Joe Kok
Email : [email protected]

PHILIPPINES

Blue Horizons Travel & Tours, Inc.
Tel: +63.2.9885.000 loc. 5094
Fax: +63.2.9885.001
Contact: Bechie Viray-Rivera
Email : [email protected] / [email protected]

SINGAPORE

Crest Travel & Tours Pte Ltd
Tel: +65.6884.4906
Fax: +65.6884.4116
Contact: Marjorie Chua
Email : [email protected]

TAIWAN

A Best World Travel Agency Co Ltd
Tel: +886.2.2563.4083
Fax: +886.2.2563.4086
Contact: Ann Kung
Email : [email protected]