The 26th International Pharmaceutical & Cosmetics Processing & Packaging Technology Exhibition

เตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยา
ตลาดยาทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 9.35 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 และคาดว่าน่าจะสูงถึง 1.17 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.8% โดยมีอเมริกาเติบโตนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยเอเชียแปซิฟิกซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 21.5% ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในการผลักดันการเติบโตของตลาดเอเชีย ด้วยมูลค่าคาดการณ์กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2563

พฤติกรรมของผู้คนในการซื้อหายานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และนั่นได้สร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิต โดยผู้บริโภคในปัจจุบันต่างก็หาข้อมูลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกินยาชนิดนั้นๆ ทั้งยังต้องการเลือกซื้อยาที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลง พกพาสะดวก และปลอดภัยทนทาน

ผู้ผลิตยาจำเป็นต้องยกระดับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ของตนเพื่อให้ก้าวไปเป็นผู้นำในการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งโซลูชันการผลิตและบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ สามารถหาได้ที่โซน PharmaTechAsia ในงานโพรแพคเอเชีย ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำในวงการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก ที่พร้อมจะเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้ตลอด


PharmaTechAsia Featured Exhibitors

PharmaTechAsia Featured Conferences

Time Activities Location
Wednesday, 12 June 2019
10.00-16.00 Innolab : Lab Contest EH105, Room B
Thursday, 13 June 2019
08.30-16.30 Food Innovation Asia Conference 2019 Grand Hall 202 and
Meeting Room 214-219
08.30-16.30 Technology Promotion Association (Thailand-Japan) seminar 2019 Meeting Room 211
09.00-15.00 FOOMA & JPMA Meeting Room 220-221
09.00-13.00 Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference 2019 Nile 1 & 2
09.00-13.00 TIPA & ISPE Conference Amber 1 & 2
09.00-12.00 Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) Meeting Room 214-215
09.00-16.00 TISTR Conference 2019 EH105, Room A
09.00-12.00 When Sustainability Improves Bottom Line Meeting Room 222
10.00-16.00 Innolab : Lab Contest EH105, Room B
10.00-16.30 DIP Seminar & Workshop 2019 Silk 3
13.30-16.30 PharmaTech Seminar 2019 Meeting Room 224-225
Friday, 14 June 2019
09.00-16.00 TISTR Conference 2019 EH105, Room B
10.00-15.00 DIP Seminar for SME EH106, Room C
09.00-13.00 Thai - German Institute (TGI) Conference Meeting Room 220
10.00-16.30 DIP Seminar & Workshop 2019 Silk 3
09.00-13.00 TIPA & ISPE Conference Amber 1 & 2
10.00-16.00 Innolab : Lab Contest EH105, Room B
Saturday, 15 June 2019
10.00-16.30 DIP Seminar & Workshop 2019 Silk 3
10.00-15.00 SME Clinic: Food Business Clinic EH106, Room C
10.00-16.00 Innolab : Lab Contest EH105, Room B