The 28th International Processing Technology Exhibition

รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเครื่องจักรทันสมัย
ปัจจุบันตลาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4.95 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกเฉลี่ยปีละ 7.3% จนไปแตะที่มูลค่า 9.35 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2569 เพื่อตามให้ทันกับความต้องการจากภาคการผลิตอาหารที่มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

โจทย์ข้อใหญ่สำหรับผู้ผลิตอาหารก็คือ การต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มักเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลิตภัณฑ์ในทุกวันนี้จึงมีความหลากหลายมาก และนั่นเองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตในตลาดสั้นลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลให้ได้มากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ระบบอัตโนมัติจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นในยุคนี้ ทั้งยังให้ความยืดหยุ่น สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง

ที่งานโพรแพคเอเชีย ในโซน ProcessingTechAsia นี้ ผู้จัดแสดงชั้นนำต่างก็เล็งเห็นความท้าทายครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้ผลิตอาหารอยู่นี้ และได้เตรียมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและโซลูชันต่างๆ มาจัดแสดง เพื่อช่วยผู้ผลิตรับมือด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านอาหาร


2019 ProcessingTechAsia Featured Exhibitors