The 27th International Pharmaceutical & Cosmetics Processing & Packaging Technology Exhibition

เตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยา
ตลาดยาทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 9.35 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 และคาดว่าน่าจะสูงถึง 1.17 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.8% โดยมีอเมริกาเติบโตนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยเอเชียแปซิฟิกซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 21.5% ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในการผลักดันการเติบโตของตลาดเอเชีย ด้วยมูลค่าคาดการณ์กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2563

พฤติกรรมของผู้คนในการซื้อหายานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และนั่นได้สร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิต โดยผู้บริโภคในปัจจุบันต่างก็หาข้อมูลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกินยาชนิดนั้นๆ ทั้งยังต้องการเลือกซื้อยาที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลง พกพาสะดวก และปลอดภัยทนทาน

ผู้ผลิตยาจำเป็นต้องยกระดับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ของตนเพื่อให้ก้าวไปเป็นผู้นำในการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งโซลูชันการผลิตและบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ สามารถหาได้ที่โซน PharmaTechAsia ในงานโพรแพคเอเชีย ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำในวงการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก ที่พร้อมจะเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้ตลอด


2019 PharmaTechAsia Featured Exhibitors