The 8th International Packaging Materials Exhibitions

วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้คุณสมบัติที่แตกต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเขตเมือง การเพิ่มจำนวนของครอบครัวขนาดเล็ก และจำนวนชนชั้นกลางที่มีมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย และมีความต้องการสินค้าบรรจุหีบห่อเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 8.51 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 และยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตรา 2.9% ไปเรื่อยๆ จนคาดว่าจะแตะที่ 9.80 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2565

ผู้ผลิตต่างต้องเฟ้นหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และการผลิตของตนเอง วัสดุแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว พลาสติกคงรูป กระดาษ แก้ว และโลหะ เป็นต้น ผู้ผลิตจึงต้องออกแบบและเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ในปัจจุบัน การมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอยู่ตลอด หากได้มาที่งานโพรแพคเอเชีย โซน MaterialsAsia แล้ว ผู้เข้าชมงานก็จะได้เข้าใจว่า บรรจุภัณฑ์จะช่วยสร้างความแตกต่างให้ตลาดได้มากมายเพียงใด และจะนำไปใช้เพื่อชิงความได้เปรียบจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร


2019 MaterialAsia Featured Exhibitors