The 19th International Beverage & Brewing Processing & Packaging Technology Exhibition

DrinkTechAsia
Zone Sponsor:

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ตลาดเครื่องดื่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนคาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3.0% ต่อปี ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมืองและรายได้ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เอเชียดูจะเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ มูลค่าการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม 2 ใน 3 จะมาจากภูมิภาคนี้

จากตัวเลขด้านบน จะเห็นได้ว่าโอกาสยังเปิดกว้างให้กับผู้ผลิตในตลาดเครื่องดื่มอยู่อีกมาก แต่นั่นก็หมายความว่าคู่แข่งก็ย่อมเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ และโซลูชันต่างๆ จึงกลายเป็นปัจจัยความสำเร็จสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่ม ที่กำลังมองหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตในตลาดที่กำลังขยายตัวแห่งนี้

ผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสามารถค้นพบกุญแจสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ที่โซน DrinkTechAsia ครั้งที่ 18 ในงานโพรแพคเอเชีย โดยจะได้พบกับบริษัทชั้นนำระดับโลกต่างๆ มากมาย ที่ขนเอาเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบริการสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่างๆ มาจัดแสดง


2019 DrinkTechAsia Featured Exhibitors