เกี่ยวกับผู้จัดงาน

เกี่ยวกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่กำลังเติบโต โดยมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติกว่า 550 งาน ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและโภชนาการ เราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลกมีส่วนร่วมได้สัมผัส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาทางด้านดิจิตอลและการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เรานำความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าและคู่ค้าของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.informamarkets.com