จัดขึ้นในระหว่างวันที่

14-17 มิถุนายน 2560

  • ภายในงานประกอบด้วย 9 โซนอุตสาหกรรม ได้แก่ ProcessingTechAsia, PackagingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, Lab&TestAsia, MaterialsAsia, PrinTechAsia, Coding,Marking&LabellingAsia and Coldchain,Logisitics&WarehousingAsia
  • สัมผัสนวัตกรรมเครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 4,500 เครื่อง ผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศและอีก 19 พาวิลเลียนแสดงสินค้านานาชาติ และคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมชมงานกว่า 45,000 คน ในปีนี้
  • เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0 ตอบทุกโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ จนถึงการขนส่ง

ห้ามพลาด! โอกาสครั้งสำคัญ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจของท่านไปสู่ระดับสากล

โอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจของท่าน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

SME Clinic

หน่วยงานที่เข้าร่วมให้คำแนะนำและปรึกษา 

  • ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  • สถาบันการศึกษาชั้นนำอีกมากมาย
  • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมฟังเสวนา ฟรี!

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ

“แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่กับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0”