การประชุมและสัมมนา

Thai Star and Asia Star Packaging Award
 • 14 June 2017
 • 16.00-21.00 Hrs.
 • Grand Hall 202-203
Organised by:
The Department of Industrial Promotion (DIP)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
Tel: +66.2.367.8181, 2.367.8190
Fax: +66.2.381.1812
Email: [email protected]

Asia Food Beverage Thailand Conference 2017
Theme: Food & Beverage Industry 4.0 for Security, Safety & Productivity
 • 14 June 2017
 • 8.30-16.30 Hrs.
 • Meeting Room 216-217
Theme: Lean & Total Productivity Maintenance for Food Manufacturing (LTFM)
 • 14 June 2017
 • 8.30-16.30 Hrs.
 • Meeting Room 218
Theme: World Class Procurement & Procurement 4.0 Framework
 • 14 June 2017
 • 8.30-16.30 Hrs.
 • Meeting Room 219
Theme: Six Sigma for Managers
 • 14 June 2017
 • 8.30-16.30 Hrs.
 • Meeting Room 215
Organised by:
Asia Food Beverage Thailand

For more information and registration please contact:
Asia Food Beverage Thailand
Mobile: +6683 096 5623
Contact: Jarinthip V.
Email: [email protected]

*Presentation will be in Thai

Food Focus Thailand Seminar 2017
 • 14 June 2017
 • 9.30-16.00 Hrs.
 • Meeting Room 211-212
Theme: “Let’s Drive Your Innovation”

จากการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทางเลือกแห่งทางรอดในยุคปัจจุบันจึงหนีไม่พ้น “นวัตกรรม”… มาร่วมกันคิดค้น เสาะหาวิธีการ และแนวทาง ทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการพลิกวิธีคิด เพื่อปฏิวัติและต่อยอดความสำเร็จไปด้วยกัน

Organised by:
Food Focus Thailand Magazine

For more information and registration please contact:
Food Focus Thailand
Tel: 02 192 9598
Contact: Khun Chalinee
Email: [email protected]

Launch of EIU Report on Obesity in ASEAN
Free Seminar
 • 14 June 2017
 • 13.00-15.30 Hrs.
 • Meeting Room 221
Topics: Launch of the “Tackling Obesity in the ASEAN: Prevalence, impact, and guidance on interventions” report commissioned by ARoFIIN and carried out by the Economist Intelligence Unit (EIU).

Speaker : Bruno Kistner, ARoFIIN Secretariat

Organised by:
ARoFIIN

For more information and registration, please contact:
Joaquim Tan
Email: [email protected]

Tetra Pak® Knowledge Series
 • 14-17 June 2017
 • 13.30-17.30 Hrs.
 • Silk 3

Tetra Pak® is joining Propak Asia 2017 to connect with our customers and business partners here in Thailand and the Southeast Asia region. This year’s ‘Moving Food Forward. Together’ theme represents Tetra Pak’s commitment to deliver innovative products, solutions, and food processing insights to help our customers innovate and grow their businesses.

This year we will be showcasing Processing solutions as well as Automation and Service solutions in exciting ways.

We will be hosting Knowledge Sharing Seminars with presentations from industry experts. Topics range from coconut water processing, benefits of efficient mixing in food production as well as solutions to optimize production cost. Customers will be able to learn about best industry practices and have open discussions with our experts.

Please sign-up online using the link below or drop us a query at [email protected]

Organised by:
Tetra Pak Thailand

For more information and registration please contact:
Kobpraditkul Surapong
Sales Manager
Tetra Pak® Thailand

Work: +66 2018 3000
Mobile: +66 81 823 1552
Email: [email protected]

Food Innovation Asia Conference 2017
 • 15-17 June 2017
 • 8.30-16.30 Hrs.
 • GH 202 Meeting Room: 213 - 219
Theme: Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society

The conference will provide opportunity to meet and share experiences as well as strengthen networking among international food scientists and scientists in related fields from academia, government and food industries. The objective is to highlight significant developments in research and innovations in food science and technology with an emphasis on innovative ASEAN food research towards the world. The conference will feature a series of presentations and discussions in plenary, concurrent and poster sessions, informal gatherings, competitions and exhibitions.

Organised by:
Supported by:

For more information please contact:
Ms. Shisa Wiboonchat
Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)

P.O. Box 1037 Kasetsart, Chautuchak, Bangkok,10903 Thailand
Tel: +662.942.8528
Fax: +662.942.8527
Email: [email protected]

เสวนาโดยกรมอนามัยร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
 • 15 June 2017
 • 9.00-12.00 Hrs.
 • Meeting Room 224-225
เสวนาเรื่อง “ภาษีความหวานกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม”
Organised by:
กรมอนามัย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

For more information please contact:
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
ผู้จัดการสมาคมฯ : คุณธวัชชัย อนันตาวะระ

โทรศัพท์: 085 933 2330
โทรสาร: 02-2721551
Email: [email protected]

TISTR Conference 2017
Free Seminar
 • 15 June 2017
 • Meeting Room 211-212
Theme: Smart Packaging for Thailand 4.0
Organised by:
Thailand Institute of Scientific and
Technological Research (TISTR)
Thai Packaging Centre

For more information please contact:
Ms. Oncharee Prechachan / Ms. Kanjana Dummananda
Thai Packaging Centre, Thailand Institute of Scientific and Technological Research

196 Phahonyothin Rd., Chatuchak Bangkok 10900
Tel: +66.2.579.0160, 2.579.5515 Ext. 3208, 3209
Fax: +66.2.579.7573, 2.561.4771
Email: [email protected]

PharmaTech Seminar 2017
Free Seminar
 • 15 June 2017
 • 13.15-16.45 Hrs.
 • Meeting Room 224-225
Topic: Colour Technology for Cosmetics Applications
Organised by:
The Pharmaceutical Industry
Association (Thailand)

For more information please contact:
UBM BES
Mrs. Kanyasa Mitrakasem

Tel: +66.2.615.1255 Ext. 105
Fax: +66.2.615.2992
Email: [email protected]

*บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
The 8th Plastics in Packaging Conference 2017
 • 16 June 2017
 • All day Session
 • Meeting Room 211
Organised by:
Asian Plastics News (APN)

For more information please contact:
Annie Chan
(Regional Manager)

Tel: +65 9746 4909
Email: [email protected]

The 5th Asia Drink Conference 2017
 • 16 June 2017
 • 9.30-16.15 Hrs.
 • Meeting Room 222-223
"Stay Ahead With Current Industry Knowledge"

The Asia Drink Conference is a premium event catered to senior managers in the beverage manufacturing industry. Over the past four years, it has seen an attendance of over 100 participants from Asia for each edition, and the coming 5th edition is expected to be as successful. The conference will provide a unique and valuable platform for knowledge transfer, networking and promotional opportunities. Check out our webpage for full program details.

Join us this year as we continue to fuel business exchanges and offer exclusive insights from a line-up of accomplished speakers.

Organised by:
Supported by:
Gold Sponsors:
Lunch Sponsor:
Refreshment Break Sponsor:
Market Research Partner:

For more information please contact:
Mrs. Kanyasa Mitrakasem (Pan)
Tel: +662.615.1255 Ext 105
Fax: +662.615.2992
Email: [email protected]
Website: www.asiadrinkconference.com

Food Innovation Contest 2017
Free Seminar
 • 16 June 2017
 • 9.00-16.00 Hrs.
 • Grand Hall 203
Theme: Seed for Tomorrow Food Innovation
Organised by:
Food Science and Technology
Association of Thailand (FoSTAT)

For more information please contact:
Ms. Shisa Wiboonchat
Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)

P.O. Box 1037 Kasetsart, Chautuchak, Bangkok,10903 Thailand
Tel: +662.942.8528
Fax: +662.942.8527
Email: [email protected]

ASEAN Packaging Gathering
 • 16 June 2017
 • 13.00–16.00 Hrs.
 • Meeting Room 213
TOPIC 1: Circular Economy in ASEAN implementation

Speaker : Stuart Hoggard,
CEO EP Resources Singapore & Immediate Past President of IPPO
Language: English

TOPIC 2: Recycling Closing The Loop

Speaker : Teera Puxsupachat,
Environment Manager of Tetra Pak, Thailand

Organised by:

For more information and registration please contact:
Indonesian Packaging Federation
Tel: +62-822-1333-0024
Contact: Dewi
Email: [email protected] or [email protected]

DIP Seminar 2017
Free Seminar
 • 16 June 2017
 • 9.00-16.30 Hrs.
 • Meeting Room Silk 1 & 2
Organised by:
The Department of Industrial Promotion (DIP)

สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่:
ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
คุณรุ้งประภา / คุณสีวลี

Tel: +66.2.367.8181, 2.367.8190
Fax: +66.2.381.1812
Email: [email protected]

DIP Seminar for SME
เข้าร่วมฟังเสวนา ฟรี!
 • 17 June 2017
 • 13.00-15.30 Hrs.
 • Meeting Room 211-212
หัวข้อ “แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่กับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ?” (Thai Brand and Packaging: Are you ready for Industrial 4.0?)
Organised by:
The Department of Industrial Promotion (DIP)

สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่:
ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
คุณรุ้งประภา / คุณสีวลี

Tel: +66.2.367.8181, 2.367.8190
Fax: +66.2.381.1812
Email: [email protected]

SME Clinic
 • 17 June 2017
 • 10.00-15.00 Hrs.
 • ห้องประชุม 213

ท่านจะได้พบกับหน่วยงานจากภาครัฐและการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร มาให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อจะนำข้อมูลและประสบการณ์ ไปพัฒนาศักยภาพ และขยายธุรกิจ เพื่อก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
หน่วยงานที่เข้าร่วม มีดังนี้

 • ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center : TRAC)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Science Technology and Innovation Policy Office)
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำอีกมากมาย
 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
จัดโดย:
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณชิสา วิบูลย์ชาติ
โทร: +662.942.8528
อีเมล์: [email protected]

ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 213
FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2017
Free Seminar
 • 17 June 2017
 • 8.00-16.00 Hrs.
 • Grand Hall 202-203
Organised by:
Food Science and Technology
Association of Thailand (FoSTAT)

For more information please contact:
Ms. Shisa Wiboonchat
Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)

P.O. Box 1037 Kasetsart, Chautuchak, Bangkok,10903 Thailand
Tel: +662.942.8528
Fax: +662.942.8527
Email: [email protected]

Product Presentation

TONG JOU CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
 • 14 June 2017
 • 13.00–16.00 Hrs.
 • Meeting Room 214
Topic : A New Generation Healthy Food Package’s Gravure ink, Lamination Adhesive and Special LED UV Light be used for drying various inks.

Speaker : MR. Simpson Chiang, Managing Director

For more information and registration please contact:
Miss Sukalin Dangsaard
Email: [email protected]

Coesia group (Flex link systems)
 • 14 June 2017
 • 13.00–18.00 Hrs.
 • Meeting Room 222
Topic : "Digitalization and the future of packaging in Asia"

Speaker : Mr. Giacomo Rinaldi,, Sales Director, CGM Division (SEAO, Japan & Korea)

For more information and registration please contact:
Coesia Thailand
Contact person: Pongthep Attagorn
Tel: +66 2 694 1717
Mobile: +66 8 9876 6990

Bühler Group
 • 15 June 2017
 • 8.00-12.00 Hrs.
 • Meeting Room 221
Topic : “Advanced Chocolate Technology from Bean to Bar”.

Speaker : Mr. Marco Chialina, Sales Director Chocolate, Bühler AG - Switzerland. Worked with Bühler for more than 14 years, specializing in cocoa processing, chocolate mass making and molding solutions.

About seminar: Bühler’s Consumer Foods solutions: building your success in the chocolate, confectionery, snacks and coffee industry. Today, Bühler is a complete products and services provider to the chocolate production industry: from the raw cocoa bean to the finished chocolate bar, we cover every process stage with state-of-the-art production systems.

For more information and registration please contact:
Bühler (Thailand) Ltd.
Contact person: Suwachira Athiburanakarn
Tel: 02-712-2600-1
Fax: 02-712-2572
Email: [email protected]

SMC (Thailand) ltd.
 • 15 June 2017
 • 16.00-20.00 Hrs.
 • Silk 1
Topic : "SMC Business Conference"

Speaker : Mr. Panyaphol Supannavong, Managing Director

For more information and registration please contact:
SMC (Thailand) ltd.
Contact person: Prinyawat Iniam
Tel: 02-019-5656
Fax: 02-019-5651
Email: [email protected], [email protected]

PRIMUS COMPANY LIMITED
 • 16 June 2017
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Meeting Room 212
Topic : “การประยุกต์ใช้งาน เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”

Speaker : Mr. Banthit Butsabong, Sales Special Products

For more information and registration please contact:
Mr. Porameth Inkeaw
Mobile: +6687-307-4662
Email: [email protected]

Conference From Singapore Pavilion

Topic: Industrie 4.0 at PILZ, Vision of the Future
 • 15 June 2017
 • 10.00–11.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Denis Tan

Industrie 4.0 is more than a vision of the future. Intelligent networking is a huge opportunity for the industry. Flexible production can help to optimise the use of industrial plants. Customised products can be made on mass production terms, increasing the productivity of the plant.

With Industrie 4.0, highly networked system structure emerge, involving a variety of people, IT system, automation components and machines. New challenges with regards to modularization, networking and distribution of control function into sub-functions result.

With automation system PSS4000 and the real-time Ethernet Safety-NET, Pilz is rigorously pursuing the modular, distributable approach. With this design, there will be more flexible error reaction, greater availability and higher productivity thanks to shorter response times for the overall system.

For more information and registration please contact:
Pilz South East Asia
Rachelle Lee

Tel: 65 6839 2926
Email: [email protected]

Topic: New products for the Food & Packaging Industry
 • 15 June 2017
 • 11.00-12.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Mr Jan Michels & Mr Phot Techaprecharnon
Sector: Energy Supply Systems & Polymer Bearings

For the specific needs of the food & packaging industry, such as hygienic design or FDA and/ or EU compliance, igus is able provide you maintenance- and lubricant-free machine elements. Our high-performance plastic solutions will help you to optimize your packaging machines.

We would like to introduce our new products for the packaging, food & beverage industry and show typical applications in various machine types (e.g. labelling, cartoning, weighing, thermoforming, filling & tubular bagging machines).

For more information and registration please contact:
igus Singapore Pte Ltd
Lena Tan

Tel: 9756 8817
Email: [email protected]

Topic: Pneumatic Conveying Technology
 • 15 June 2017
 • 14.00-15.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Mr Mark Hutter
Sector: Material Handling

An overview of pneumatic conveying of bulk solids with an emphasis on energy efficiency and gentle handling of the conveyed materials.

For more information and registration please contact:
Schenck Process Singapore (Pte) Ltd
Arun Mahendran

Tel: +65 97738678
Email: [email protected]

Topic: New innovation film solutions for the packaging industry
 • 16 June 2017
 • 10.00-11.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Troy Muir (Senior Product Engineer)
Sector: Plastics and Resins

Discover how ExxonMobil’s performance products can offer innovative solutions for high integrity and cost effective flexible packaging in food and non-food packaging and the potential to enhance packaging aesthetics and increase packaging line speeds.

For more information and registration please contact:
ExxonMobil Chemical Asia Pacific
Jonathan Wee

Tel: +65 92326487
Email: [email protected]

Topic: Innovative solutions for polypropylene film
 • 16 June 2017
 • 11.00-12.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Jonathan Wee ( Vistamaxx Market Developer)
Sector: Plastics and Resins

Learn how you can enhance cPP/BOPP films using Vistamaxx™ performance polymers. Improved seal performance to meet the growing heat-sealable PP film market demand and hermetic packaging in clear/metallized films, improved impact/puncture resistance of PP film especially in low temperature environment and other key benefits will be shared in this seminar.

For more information and registration please contact:
ExxonMobil Chemical Asia Pacific
Jonathan Wee

Tel: +65 92326487
Email: [email protected]

Topic: Everything Must Change: Environmentally Friendly Alternatives for Supply Chain Management
 • 16 June 2017
 • 14.00-15.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Jonathan Tan
Sector: Plastics and Resins

Reduce, Reuse & Renew
What we can do in the fight against climate change and how our approach to the management of our supply chain can really make a difference.

 • The Supply Chain’s devastating long term effects on the environment, deforestation and global warming.
 • Businesses need to act on forests – Many of the world’s companies pay no attention to how their supply chains are damaging orests. We must save our forests.
 • Innovative Environmentally Friendly (Green) alternatives for pallets and packaging that will reduce costs, increase operational efficiency, and at the same time, reduce forest loss and carbon emissions:
  • ISPM compliant
  • Truly Green passage throughout the globe (all markets)
  • Strong & Tougher than normal wood packaging
  • Easy to assemble & use

For more information and registration please contact:
The Eco Trading Company
Jonathan Tan

Tel: +65 8222 7200
Email: [email protected]

The importance of Safety and Security for Industrie 4.0
 • 16 June 2017
 • 15.00–16.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Denis Tan

Safety & Security is an important prerequisite for the function of Industrie 4.0 systems, which in contrast to traditional production plants, have interfaces to their environment. In future, Industrie 4.0 systems will be reconfigured and optimised autonomously – i.e. by the system itself during operation – so this requires a reassessment of safety & security during runtime. It must also be ensured that no unacceptably high safety risks will arise, as a result of residual security vulnerabilities. Ultimately, confidence building on this issue should be supported by small and medium-sized enterprises, as the crucial basis for production in ad-hoc networks. Transparency, participation and open communication are important prerequisites in this regard.

For more information and registration please contact:
Pilz South East Asia
Rachelle Lee

Tel: 65 6839 2926
Email: [email protected]

Topic: Next Generation PTFE Hygienic Seals for Highly Demanding Applications in Pharmaceutical and Bio-Pharmaceutical Processes
 • 17 June 2017
 • 10.00–11.00 Hrs.
 • Meeting Room 220

Speaker: Justin Low

In this increasing demanding world, we are not surprized that the hygiene & sanitary processing conditions are getting more severe, commercial pressures are more demanding, performance requirements are getting higher, compliance and regulation is becoming more complex thus making standard sealing materials no longer a viable option. How do we keep up to this ever-changing high standard? Please join us to find out the answers.

For more information and registration please contact:
Garlock Singapore Pte Ltd
Dawn Lim

Tel: +65 6285 9322
Email: [email protected]